Campagnebeeld Lanenrijk 2B3 klein

Verkoopinformatie

Binnenkort!

bekijk hier het aanbod

De start verkoop van Lanenrijk 2B3 ZUID in Weespersluis komt steeds dichterbij (datum volgt snel). De verkoop verloopt in een aantal stappen. Via onderstaande uitleg nemen we je mee door de verschillende fases van verkoop. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het verkoopteam.

Weespersluis  Lanenrijk 1

Maak een persoonlijk account aan

Een account van Lanenrijk 2B3 ZUID is een persoonlijke online omgeving waar je al je favoriete woningen opslaat en met elkaar vergelijkt, (persoonlijke) berichten leest, documenten kan downloaden en de inschrijving definitief kan maken. Heb je nog geen account? Vul dan eerst op de belangstellingspagina het formulier in. Vervolgens ontvang je een bericht om een persoonlijk account aan te maken.

LET OP: het kan zijn dat het bericht om je account te activeren in je ongewenste mail terechtkomt. Indien je al een account hebt, dan kun je inloggen en vanuit daar het formulier invullen.

Informatie & inschrijven

Op de pagina ‘woningaanbod’ zijn alle bouwnummers te vinden die straks in verkoop gaan. Bij ieder bouwnummer worden de kenmerken, impressies en/of gevelschetsen en de schetsplattegronden getoond. Op dit moment is inschrijven op één of meerdere woningen nog niet mogelijk. Wel kun je je favoriete bouwnummer(s) registreren in jouw eigen account.

Als je als belangstellende via de website staat ingeschreven ontvang je automatisch per e-mail bericht als de verkoop van start gaat. De website is dan nog verder aangevuld met verkoop- en technische informatie. Het inschrijfformulier verschijnt in het menu van jouw persoonlijke account. Vanaf dat moment is het mogelijk om de eerder aangegeven voorkeuren te bevestigen of aan te passen en de inschrijving definitief te maken.

Nadat de inschrijving definitief is gemaakt, wordt een bevestiging hiervan per e-mail verzonden. Binnen de inschrijfperiode is het mogelijk om nog wijzigingen in de voorkeuren aan te brengen. Nadat de inschrijfperiode is gesloten kan dit niet meer.

Weespersluis  Lanenrijk 16

Voorwaarden voor online inschrijven:

 • Alleen volledig ingevulde online inschrijfformulieren tellen als inschrijving;
 • Geïnteresseerden kunnen slechts één keer inschrijven, dubbele inschrijvingen worden uitgesloten;
 • Inschrijven kan tot een nader te bepalen datum;
 • Per inschrijving kunnen meerdere voorkeuren worden opgegeven;
 • Bij de inschrijving dient de belangstellende bekend te zijn met zijn/haar financiële mogelijkheden. Kandidaten die dit aan kunnen tonen middels een 2B3 ZUID certificaat van De Hypotheker krijgen voorrang (zie kopje ‘toewijzing’ hieronder).

2B3 ZUID certificaat van De Hypotheker

Het komt wel eens voor dat de financiering voor een nieuwbouwwoning voor een koper niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is voor zowel de koper als de ontwikkelaar een teleurstelling. Om dit zo veel als mogelijk te voorkomen, hebben we een samenwerking met De Hypotheker zodat geïnteresseerden hier kosteloos & geheel vrijblijvend een 2B3 ZUID Certificaat kunnen aanvragen. Dit certificaat kan in je voordeel werken bij het toewijzen van de woningen. Bij meerdere kandidaten op een bouwnummer, kijken we of een kandidaat dit certificaat in bezit heeft. Deze kandidaat krijgt dan de voorkeur.

Ben je in bezit van het certificaat? Vul dan bij start verkoop het certificaatnummer, de maximale hypotheek en eventuele eigen middelen/overbruggingshypotheek in op het inschrijfformulier.

Geveldetail klein
1B2 klein

Toewijzingsprocedure

Kort na de sluiting van de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen op basis van het 2B3 ZUID certificaat en de aangegeven woningvoorkeuren. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Krijg je een woning toegewezen dan neemt één van de betrokken makelaars contact met je op om een eerste gesprek in te plannen.

Ter bevestiging ontvang je hiervan ook een email. De overige kandidaten ontvangen een email waarin staat dat ze voor nu geen woning toegewezen krijgen.

Als er geen bouwnummer volgens jouw aangegeven voorkeur meer beschikbaar is dan word je op de reservelijst geplaatst. Valt een optant af, dan biedt het verkoopteam de woning opnieuw aan op basis van de reservelijst, mits het vrijgevallen bouwnummer als voorkeur is opgegeven. Er zit geen volgorde in de reservelijst; ons systeem kiest op dat moment een kandidaat die als eerste voldoet aan de voorwaarden.

Toewijzen, hoe gaat dat in zijn werk?

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Voor de toewijzing maken we gebruik van een digitaal toewijzingssysteem welke onderstaande opeenvolgende criteria hanteert:

 1.  Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er slechts één kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.
 2. 2B3 ZUID certificaat van De Hypotheker
  Is er slechts één kandidaat voor een bouwnummer met een geldig  certificaat van De Hypotheker, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.
 3. Loting door digitaal toewijzingssysteem
  Bij meerdere kandidaten op een bouwnummer die ook een  certificaat hebben, dan wordt er geloot door het digitale toewijzingssysteem. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.
 4. Loting 2 door digitaal toewijzingssysteem
  Zijn er na de eerste loting nog woningen beschikbaar en meerdere kandidaten die geen certificaat hebben, dan wordt er wederom geloot door het digitale toewijzingssysteem. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.
Campagnebeeld Lanenrijk 2B3 klein

Woning toegewezen gekregen?

Op het moment dat je hoort dat je een woning toegewezen hebt gekregen, wordt er zo spoedig een eerste gesprek ingepland met de desbetreffende makelaar. Tijdens dit eerste gesprek worden de plattegronden en alle beschikbare (technische- en juridische-) informatie zorgvuldig met jou doorgenomen zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Na dit gesprek krijg je een optie op het bouwnummer voor twee weken, hierna volgt de tekenafspraak.

Tekenafspraken

Als de woning aansluit bij jouw woonwensen en je wilt overgaan tot koop, dan worden de contractstukken ter ondertekening voor je klaargemaakt. Het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gebeurt geheel digitaal op het verkoopkantoor of gewoon thuis op de bank. Het is goed om te weten dat je na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst nog twee maanden de tijd hebt om de financiering te regelen.

BEKIJK HIER HOE ONS VERKOOPPROCES GAAT