Disclaimer

De getoonde impressies geven je een goed beeld van hoe de woningen en de wijk eruit komen te zien. Houd er rekening mee dat sommige impressies van de woningen te zien zijn inclusief meerwerkopties. Deze worden niet standaard meegeleverd, maar kunnen via het meer- en minderwerktraject worden gekozen. De getoonde informatie op deze website – onder meer bestaande uit de situatietekening(en), artist's impression(s) en foto’s – of anderszins zijn verstrekt met betrekking tot de woonomgeving betreffen de ten tijde van het opstellen van deze documentatie te verwachten situatie. Op grond van (wijzigingen in) het bestemmingsplan, overige planologische wijzigingen en/of handelen van de gemeente, andere overheden en derden kunnen wijzigingen in de verwachte woonomgevingen worden aangebracht. Aangezien de oorzaak van mogelijke wijzigingen in de woonomgeving grotendeels buiten de invloedssfeer van BVW Ontwikkeling VOF ligt, sluiten zij iedere aansprakelijkheid voor schade van kopers en/of derden ten gevolge van eventuele (toekomstige) wijzigingen in de woonomgeving uit. Aan de informatie (per bouwnummer) kunnen geen rechten worden ontleend en maakt geen deel uit van de contractstukken. Voorafgaand aan het eerste gesprek met de makelaar worden de contractstukken van de woning digitaal verstrekt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVW Ontwikkeling VOF is het niet toegestaan de informatie op de website geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken.