Privacy statement

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. BVW Ontwikkeling VOF houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Op de websites van BVW Ontwikkeling VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

Je treft op de sites van BVW Ontwikkeling VOF mogelijk links naar andere sites aan. BVW Ontwikkeling VOF kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van je gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

BVW Ontwikkeling VOF kan je persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van BVW Ontwikkeling VOF wanneer je je inschrijft voor een project of aanmeldt voor een service of dienst.

BVW Ontwikkeling VOF kan je gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van je persoonsgegevens).
Door je aan te melden geeft je BVW Ontwikkeling VOF toestemming om je via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. Je vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om je af te melden.

Indien je wenst dat je verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt je je account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar verkoop@blauwhoed.nl

Dit Privacy Statement van BVW Ontwikkeling VOF kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.