volop natuur om je heen

Weespersluis wordt een natuurrijk woonlandschap. Slechts een deel van het gebied wordt bebouwd. De rest blijft open voor water en groen. Er wordt een nieuw water ‘de Gouw’ aangelegd dat via de ‘Weespersluis’ in verbinding komt te staan met de Vecht en drie parken die veel ruimte geven om veilig te spelen, sporten, wandelen en fietsen.

Bij de ontwikkeling van Vechtrijk is er op allerlei verschillende manieren nagedacht over het creëren van ruimte voor de natuur en duurzame voorzieningen. Zowel bouwtechnisch als in de inrichting van de tuinen en omgeving.

een thuis voor vogels en insecten

Ook aan de lokale insectenbevolking is gedacht. In de gevels vind je nestkastjes voor mussen, zwaluwen,
mezen en vleermuizen. En in het binnengebied komt speciale beplanting dat bepaalde insecten aantrekt, zoals vlinders en bijen.

In het binnengebied achter de huizen worden diverse bomen geplant in combinatie met weelderige struiken, bodembedekkers en een houten pergola begroeid met blauwe regen. De daken van de bergingen worden voorzien van groene mos-sedumdaken. En op verschillende plaatsen worden de erfafscheidingen tussen privé- en openbare ruimte gevormd door inheemse planten zoals groene hedera- en kamperfoeliehagen. Dit zijn planten die deels groen blijven zodat de mus hier goed een rustplaats kan vinden en deels zijn het planten die bloemen en bessen dragen en daarmee vogels, insecten en vlinders aantrekken.

 
 

heerlijke stadsparken om de hoek

In Vechtrijk heb je straks je ‘eigen’ stadspark. Een deel van de woningen in Vechtrijk kijkt uit over het Gouwpark, compleet met strandje. De andere twee parken liggen ook in de buurt. De parken volgen de structuur van de verkaveling van het oude polderland. Dwars door alle parken loopt het rondje Gouw. Een fiets- en wandelroute van ca. 6 km rond het water middenin Weespersluis.

De parken zijn verschillend ingericht volgens een zorgvuldig landschapsontwerp. De statige Vechtse (oprij)lanen, tuinen en de vloeiende paden op de landgoederen vormden de inspiratie voor de aanleg van de parken. Daarnaast krijgt Weespersluis aan de noordkant een natuurlijk landschap waar je doorheen kunt struinen; ’t Breedland.