Inschrijven, toewijzen & planning

INSCHRIJVEN VOOR LANENRIJK FASE 1B2 KAN TOT EN MET DONDERDAG 12 SEPTEMBER 12.00 uur.

Op de aanbodpagina vind je alle bouwnummers van woningen die momenteel in verkoop zijn. Bij ieder bouwnummer kun je de desbetreffende verkoopinformatie inzien. Heb je je favoriete bouwnummer(s) gekozen en wil je in aanmerking komen voor één van de woningen? Dan kun je het inschrijfproces starten.

INFORMATIE & INSCHRIJVEN
Om het inschrijven te starten, vul je op de belangstellingspagina het formulier in. Vervolgens ontvang je een bericht om een persoonlijk account aan te maken. Zodra je dat gedaan hebt en ingelogd bent zie je in het menu het inschrijfformulier staan. Volg alle stappen van het formulier en als je tevreden bent kun je het formulier ondertekenen en versturen. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

LET OP: het kan zijn dat het bericht om je account te activeren in je ongewenste mail terecht komt!

Indien je al een account hebt, dan kun je gewoon inloggen en vanuit daar het formulier invullen.

TOEWIJZINGSPROCEDURE
De inschrijftermijn eindigt op donderdag 12 september 12:00 uur. Voor de toewijzing van de woningen kijken we niet naar wie zich als eerste heeft ingeschreven. Neem dus gerust de tijd om alle informatie te bekijken, voordat je een keuze voor een woning maakt.

TOEWIJZING: LAANWONING EN HERENHUIS
Deze woningen worden toegewezen op basis van financiële gegevens. Vul het formulier daarom zo volledig mogelijk in. Krijg je een woning toegewezen dan neemt één van de betrokken makelaars contact met je op om een eerste gesprek in te plannen. De overige kandidaten ontvangen een email waarin staat dat ze voor nu geen woning toegewezen krijgen.

TOEWIJZING APPARTEMENT, BENEDENWONING EN BOVENWONING:
De toewijzing van deze woningen (bouwnummers 1 t/m 20) zal middels een niet openbare loting bij de notaris geschieden. Alle kandidaten die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij de loting door de notaris een rangnummer toebedeeld. De kandidaten met het hoogste rangnummer worden als eerste benaderd.

Als er geen bouwnummer volgens jou aangegeven voorkeur meer beschikbaar is dan wordt je op de reservelijst geplaatst. Valt een optant af, dan biedt de makelaar de woning opnieuw aan op basis van de reservelijst, mits het vrijgevallen bouwnummer als voorkeur is opgegeven.

LOTINGSVOORWAARDEN:

  • Bij overinschrijving zal tenminste 25% van de woningen worden toegewezen aan inwoners van Weesp, om zo de doorstroming in Weesp te bevorderen;
  • Kandidaten die de afgelopen 3 jaar geen koopwoning in eigendom hebben gehad worden tot de loting toegelaten. Let op: deze voorwaarde geldt niet voor de Bovenwoningen.
  • Per (toekomstig) huishouden mag slechts één formulier worden ingediend;
  • Bedrijven worden uitgesloten van inschrijving;
  • Als in strijd met hiervoor gestelde meerdere formulieren zijn ingediend, worden alle inschrijfformulieren uitgesloten van deelname. Zulks ter beoordeling van BVW Ontwikkeling;
  • Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend;
  • Je wordt telefonisch of per mail op de hoogte gesteld of een woning aan je toegewezen is;
  • Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door BVW Ontwikkeling. Zulks ter beoordeling van BVW Ontwikkeling;
  • We gaan er vanuit dat je voor alle opgegeven bouwnummers in aanmerking wilt komen;
  • Wanneer je een woning toegewezen krijgt, vervalt je recht op toewijzing van overige voorkeuren.

VERKOOPGESPREKKEN
Op het moment dat je hoort dat je een woning toegewezen hebt gekregen, wordt er zo spoedig een eerste gesprek ingepland met de desbetreffende makelaar. Tijdens dit eerste gesprek wordt allereerst de financiële situatie nader bekeken, om te checken of de aankoop van de woning financieel haalbaar is. Tevens neemt de makelaar het proces van de aankoop van de woning met je door en samen werpen jullie een eerste blik op de (concept)contractstukken. Na dit gesprek ontvang een usb-stick met de verkoopinformatie, bestaande uit verkooptekeningen, technische omschrijving en koop- en aannemingsovereenkomst. Aan de hand van deze informatie kun je een weloverwogen besluit nemen of je overgaat tot aankoop.

TEKENAFSPRAKEN
Na dit verkoopgesprek wordt de tekenafspraak ingepland. Het is goed om te weten dat je na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst nog twee maanden de tijd hebt om de financiering te regelen.

PLANNING
Indien de bouw van de overige fases goed verloopt en er aan alle overige voorwaarden is voldaan kan er gebouwd worden. De planning voor start bouw is nu 1e helft van 2020. De woningen worden naar verwachting in de eerste helft van 2021 opgeleverd.

We wensen je veel plezier & succes met het kiezen van jouw ideale huis in Lanenrijk!